• Many sizes
Vestibilità regular
€ 89,90
€ 71,90
 • Many sizes
Vestibilità regular
€ 89,90
€ 62,90
 • Many sizes
Vestibilità regular
€ 89,90
€ 62,90
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Vestibilità regular
€ 89,90
€ 71,90
 • Many sizes
Vestibilità regular
€ 89,90
€ 71,90
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Vestibilità regular
€ 89,90
€ 53,90
 • Many sizes
Vestibilità slim
€ 79,90
€ 55,90
 • Many sizes
Vestibilità slim
€ 79,90
€ 47,90
 • 28
 • 30
 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Vestibilità regular
€ 59,90
€ 47,90
 • Many sizes
Vestibilità regular
€ 49,90
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Vestibilità regular
€ 89,90
€ 53,90
 • 28
 • 30
 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Con motivo seersucker
€ 69,90
 • Many sizes
Vestibilità slim
€ 79,90
€ 55,90
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
In cotone BCI
€ 119,90
€ 60
 • Many sizes
Vestibilità slim
€ 79,90
€ 63,90
 • 28
 • 30
 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Con intarsio grafico
€ 79,90
€ 40
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
Vestibilità regular
€ 109,90
€ 65,90