MILIEUBELEID

 

Als onderdeel van haar activiteiten heeft het bedrijf vastgesteld dat het de hoofddoelstelling van de organisatie is om op zo'n manier te werken dat al haar activiteiten het milieu het minst schaden, de principes van milieubescherming aannemen, de voortdurende verbetering nastreven van haar systeem van Milieubeheer en het voorkomen en verminderen van vervuiling.

In het bijzonder wil het bedrijf:

 • Consolideer, blijf actief en maak systematisch het milieumanagementsysteem om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wettelijke en andere vereisten in zijn processen en services worden nageleefd
 • Zorg voor een gecontroleerd en georganiseerd afvalbeheer en moedig recycling of herstel aan waar mogelijk
 • Beheer op de beste manier het gebruik van grondstoffen en middelen en streef naar rationalisatie
 • Systematisch identificeren en beheersen van de milieueffecten die samenhangen met het gebruik van gevaarlijke stoffen en lawaai en in het algemeen de milieuaspecten die van toepassing zijn op het contract
 • Bevorder de betrokkenheid en, indien nodig, de opleiding van haar personeel in milieuzaken
 • Leveranciers betrekken in overeenstemming met de toepasselijke milieuregelgeving en de vereisten communiceren die met de leveranciers overeenkomen
 • open en constructieve relaties onderhouden met de organen van de openbare administratie, met de gemeenschappen waarin de onderneming actief is, en met verenigingen, groepen en individuen die een legitiem belang hebben bij de milieuprestaties van de onderneming
 • Het milieumanagementsysteem continu verbeteren

 

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEIDSBELEID

North Sails Apparel S.p.A. heeft een Social Responsibility Management System geïmplementeerd dat het in zijn Management Systeem integreert.

Dit betekent voor North Sails Apparel S.p.A.:

 • Het PERSONEEL beschouwen als een waardevolle en strategische hulpbron, die de bescherming van hun rechten waarborgt en professionele en persoonlijke groei bevordert;
 • zijn LEVERANCIERS als partners beschouwen, niet alleen voor de levering van de diensten, maar ook voor ethisch gedrag;
 • zijn KLANTEN beschouwen als een fundamenteel element voor het succes van alle uitgevoerde activiteiten, voortdurend werken voor hun tevredenheid, ook met betrekking tot de regels van sociale verantwoordelijkheid. 

Te dien einde is het een formele verbintenis van North Sails Apparel S.p.A. dat van:

1. voldoen aan alle vereisten van de SA (Social Accountability) 8000-norm met betrekking tot:

 • kinderarbeid;
 • gedwongen en verplichte arbeid;
 • gezondheid en veiligheid op het werk;
 • vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen;
 • discriminatie;
 • disciplinaire procedures;
 • werktijd;
 • betalen.

2. zich houden aan de conventies, de internationale instrumenten met inbegrip van hun interpretaties, de geldende wetgeving en de overeenkomsten die hierover zijn ondertekend;

3. garanderen dat het managementsysteem voor sociale verantwoordelijkheid voortdurend wordt gemonitord en verbeterd, dat de verbeteringsdoelstellingen worden bepaald en dat de resultaten worden geverifieerd;

4. de arbeidsomstandigheden geleidelijk verbeteren en werken met het oog op de bescherming van werknemers, ook via gerichte en transparantere interne en externe communicatie.
North Sails Apparel S.p.A. garandeert de documentatie, de implementatie, het behoud en de effectieve communicatie met al het personeel van zijn MANAGEMENTSYSTEEM VOOR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID en de behaalde resultaten.

Het garandeert ook systematische en adequate informatie aan belanghebbenden over de resultaten van het beheersysteem voor sociale verantwoordelijkheid.

 

Rapallo, 15.03.2018                                                            Het bedrijfsmanagement


North Sails is een handelsmerk van North Sails Inc (North Technology Group). North Sails Apparel Spa is de exclusieve licentiehouder van het merk voor Europa en Azië. Beide bedrijven (North Sails Inc en North Sails Apparel Spa) zijn overgenomen door Oakley Capital Private Equity.